השווה רישומים

Education in Serbia

חינוך והשכלה

בתחום החינוך והלימודים האקדמים, סרביה עשתה צעדים גדולים בהבטחת גישה
אוניברסאלית-מערבית לחינוך קדם-יסודי, יסודי ותיכוני ושיפרה משמעותית את
.תוצאות הלמידה

לימודי השפה האנגלית ולימודי מתמטיקה הפכו למקצועות לימוד חובה בכיתות
הלימוד. ולכן בנוסף ללימוד השפה הסרבית יותר ויותר סרבים שולטים בשפה
.האנגלית

כ 000,230 -סטודנטים לומדים בכל הפקולטות ברחבי המדינה.
מקצועות מדעי המחשב, מנהל עסקים, רפואה ומשפטים
הינם הפופולריים ביותר.
אחוז הסטודנטים האקדמיים במדינה
קרוב מאוד לממוצע של מדינות
.האיחוד האירופי

diploma